4 Ushtrime të lehta për bark të përsosur

Nëse ju kanë “mbuluar” punët dhe obligimet dhe nuk keni kohë të mjaftueshme për rekreacion, atëherë ushtrimet për ju janë ideale.

Mund të i bëni çdo ditë në shtëpi, ndërkaq ju nevojiten vetëm pesë minuta: 4 ushtrime per bark

Ushtrimet janë këto:

1. Shtrijuni në dysheme, këmbët le të jenë rrafsh me trupin, ndërkaq shuplakat afër shpatullave.

Mbështetuni në llëra dhe këmbë, qëndroni në këtë pozitë 30 sekonda.

Ploteso kuizin ketu:

2. Merrni frymë, çlirojeni trupin, njëkohësisht ngrini duart dhe këmbët, duke u mbështetur vetëm në bark.

Ky është ushtrimi ideal për forcimin e muskujve të shpinës dhe për shtrëngimin e kurrizit.

3. Përsëriteni qëndrimin në llëra, por kësaj here ngrijeni dorën e majtë (anash apo drejt), mbështetuni në dorën djathtë.

Pas 30 sekondave kthehuni në pozitën fillestare dhe ndërroni anën.

4. Qëndrimin më të rëndë, anash, lëreni për fund. Kthehuni anash dhe mbështetuni në llërë dhe ngrijeni trupin.

Qëndroni ashtu 30 sekonda, dorën tjetër mbajeni në kërdhokull, pastaj ndërrojeni anën.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *