4 ushtrime për një gjoks më të bukur dhe plotësisht natyral

Sot, shumë femra i Janë drejtuar operacioneve plastike pa marr shumë parasysh efektet dhe demët që ato sjellin. E vërteta është se, edhe pse ushtrimet nuk bëjnë të mundur të rrisin gjoksin tuaj nga njëra masë në dy apo tre masa më tepër, ato janë ideale për një gjoks të ngritur, të formësuar dhe mund ta rrisë gjoksin tuaj deri në një masë më shumë. Është metoda me cilësore për të pasur maksimumin e gjoksit tuaj. Më poshtë po ju japim 4 ushtrime bazë që çdo femër duhet ti bëj edhe në rast se nuk ushtron fitnes, në kushtet e shtëpisë përsëri jane të mundshme.

Mundohuni që ushtrimet ti bëni me sa me teper pesha që mundeni në mënyrë që ta rrisni vëllimin e muskujve të gjoksit tuaj sa më shumë. Bëjeni çdo ushtrim 10 herë me nga 3 seri. Pra 30 herë gjithsej për një ushtrim me nga 10 sekonda pushim në mes të secilës. Sygjerohen të pakten 2-3 herë në javë.

Ushtrimi 1

ushtrimigjyks1

3 seri nga 10 përsëritje

Ushtrimi 2

ushtrimigjyks2

3 seri nga 10 përsëritje

Ushtrimi 3

ushtrimigjyks3

3 seri nga 10 përsëritje

Ushtrimi 4

ushtrimigjyks4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *