4 ushtrime për një gjoks të përkryer

Sot, shumë femra i janë drejtuar operacioneve plastike pa marrë shumë parasysh efektet dhe dëmet që atosjellin. E vërteta është se, edhe pse ushtrimet nuk bëjnë të mundur të rrisin gjoksin tuaj nga njëra masë në dy apo tre masa më tepër, ato janë ideale për një gjoks të ngritur, të tonifikuar dhe mund ta rrisë gjoksin tuaj deri në një masë më shumë. Është metoda me cilësore për të pasur maksimumin e gjoksit tuaj. Më poshtë po ju japim katër ushtrimet bazë që çdo femër duhet ti bëjë edhe në rast se nuk bën palestër, në kushtet e shtëpisë përsëri janë të mundshme.
Mundohuni që ushtrimet ti zhvilloni me sa më tepër pesha të mundeni në mënyrë që ta rrisni volumin e muskujve të gjoksit tuaj sa më shumë. Bëjeni çdo ushtrim 10 herë me nga 3 sete. Pra 30 herë gjithsej për një ushtrim me nga 10 sekonda pushim në mes të secilës. Rekomandohen të paktën 2-3 herë në javë.
Ushtrimi 1 
foto1
3 Seri me nga 10 përsëritje.
Ushtrimi 2
foto2
3 Seri me nga 10 përsëritje.
Ushtrimi 3
foto3
3 Seri me nga 10 përsëritje.
Ushtrimi 4
foto4
3 Seri me nga 10 përsëritje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *