5 Minuta ushtrime të krahëve për femra(VIDEO)

Ky ushtrim do të ndihmojë në formësimin e krahëve.Do të punohet më tepër me muskujt e mëdhenj të krahëve,që janë bicepsi dhe tricepsi.Në ndihmë duhet të vijnë girat,peshat e të cilave ndryshojnë mbas vështirësisë së ushtrimit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *