1. Pjesa e sipërme e gjoksit
 • Incline Barbell Bench Press: 3 Seri, 4 -6 përsëritje
 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 Seri, 8 përsëritje
 • Incline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 Përsëritje
 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje
 1. Pjesa e mesme e gjoksit
 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje
 • Flat Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje
 1. Pjesa e poshtme e gjoksit
 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Decline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje
 • Decline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

5 chest workouts scr2

 1. Ushtrimet me pesha Barbell për forcë
 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Incline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje
 1. Ushtrimet me pesha Dumbbell për madhësi të gjoksit
 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Decline Dumbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje

Artikuj të ngjashëm

Leave a comment

Vera po vjen

AJE GATI me
u transformu?

Kliko me poshtë dhe mëso si ta ndertosh dhe mirmbash një fizik
si të aktorve të hollivudit

FILLO trANSFORMIMIn tANI!!

Këshillat e fundit

Vera po vjen

AJE GATI me
u transformu?

Kliko me poshtë dhe mëso si ta ndertosh dhe mirmbash një fizik
si të aktorve të hollivudit

FILLO trANSFORMIMIn tANI!!