1.Pjesa e sipërme e gjoksit

 • Incline Barbell Bench Press: 3 Seri, 4 -6 përsëritje

ushtrimi1-1

 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 Seri, 8 përsëritje

ushtrimiblablabla

 

 • Incline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 Përsëritje

ushtrimi1-3

 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

ushtrimi1-4

2.Pjesa e mesme e gjoksit

 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

ushtrimi2-1

 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje

ushtrimi2-2

 • Flat Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi2-3

 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

ushtrimi1-4

3.Pjesa e poshtme e gjoksit

 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

Ushtrimi3-1

 • Decline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje

Ushtrimi3-2

 • Decline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi1-4

 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

4.Ushtrimet me pesha Barbell për forcë

 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

Ushtrimi4-2

 • Incline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

Ushtrimi4-1

 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

ushtrimi4-3

 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrime4-4

5.Ushtrimet me pesha Dumbbell për madhësi të gjoksit

 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi5-1

 • Decline Dumbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi5-2

 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi5-3

 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrime4-4

Artikuj të ngjashëm

recent comments

1 Comment

adnan December 18, 20154 years ago

shum bukur

reply

Leave a comment

Vera po vjen

AJE GATI me
u transformu?

Kliko me poshtë dhe mëso si ta ndertosh dhe mirmbash një fizik
si të aktorve të hollivudit

FILLO trANSFORMIMIn tANI!!

Këshillat e fundit

Vera po vjen

AJE GATI me
u transformu?

Kliko me poshtë dhe mëso si ta ndertosh dhe mirmbash një fizik
si të aktorve të hollivudit

FILLO trANSFORMIMIn tANI!!