5 Ushtrime për një gjoks të fuqishëm(Me Animim)

1.Pjesa e sipërme e gjoksit

 • Incline Barbell Bench Press: 3 Seri, 4 -6 përsëritje

ushtrimi1-1

 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 Seri, 8 përsëritje

ushtrimiblablabla

 

 • Incline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 Përsëritje

ushtrimi1-3

 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

ushtrimi1-4

2.Pjesa e mesme e gjoksit

 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

ushtrimi2-1

 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje

ushtrimi2-2

 • Flat Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi2-3

 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

ushtrimi1-4

3.Pjesa e poshtme e gjoksit

 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

Ushtrimi3-1

 • Decline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje

Ushtrimi3-2

 • Decline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi1-4

 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

4.Ushtrimet me pesha Barbell për forcë

 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

Ushtrimi4-2

 • Incline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

Ushtrimi4-1

 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje

ushtrimi4-3

 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrime4-4

5.Ushtrimet me pesha Dumbbell për madhësi të gjoksit

 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi5-1

 • Decline Dumbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi5-2

 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrimi5-3

 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje

ushtrime4-4

1 thought on “5 Ushtrime për një gjoks të fuqishëm(Me Animim)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *