6 ushtrime 15-minutëshe për trup më të bukur

Ky është një program ushtrimesh 15 minutash për vidhe dhe kofshë që mund ta bëni edhe në shtëpi.

Bëni për secilin ushtrim, 3 seri nga 10 ushtrime javën e parë, 4 seri nga 10 ushtrime javën e dytë, 3 seri nga 20 ushtrime javën e tretë dhe 5 seri nga 15 ushtrime javën e katërt.

Mundohuni të ushtroni 5 ditë në javë.

Ju do të filloni të shihni ndryshime në vithe dhe kofshë brenda 1 muaji

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *