6 ushtrime për një trup tërheqës

Filloni me një plank të lartë me këmbë pak më të hapura dhe pesha në secilën dorë. Mbani abdomenin e shtrënguar dhe ngriheni drejt bustit tuaj duke e mbajtur bërrylin afër gjoksit.

Tani, drejtojeni krahun e majtë, duke e sjellë peshën afër gluteusit të majtë. Uleni peshën në pikën fillestare dhe pastaj përsëriteni të njëjtin ushtrim në anën e kundërt një herë.

Frog Kicks në Bosu

article-workouts-6-moves-2 Bëhuni tërheqës dhe të fortë me 6 lëvizje

Filloni me bërrylat në dysheme dhe ijët në bosu. Hapni gjunjët dhe bëni shputat bashkë. Filloni të ngrini shputat 7-20 centimetra drejt tavanit. Sigurohuni që lëvizja të vijë prej gluteusit, jo pjesës së poshtme të shpinës. Kjo është një përsëritje. Duhet të bëni 3 sete me nga 15 përsëritje.

Side Plank

article-workouts-6-moves-3 Bëhuni tërheqës dhe të fortë me 6 lëvizje

Filloni me një pozitë plank të parakrahut duke mbajtur krahun e djathë në tokë dhe bërrylin e vendosur nën krahë. Mbani ijët në ajër dhe rrini ashtu për 30 sekonda. Bëjeni më sfiduese duke mbajtur një peshë në dorën e majtë (siç paraqitet në fotografi). Bëni 3 sete nga secila anë.

Push-Up

article-workouts-6-moves-4 Bëhuni tërheqës dhe të fortë me 6 lëvizje

Filloni me një plank të lartë me pesha në secilën dorë. Uleni trupin derisa gjoksi juaj qëndron mbi tokë. (Largoni peshat nëse ju pengojnë kyçet e dorës). Mbani muskujt abdominal të shtrënguar përgjatë tërë lëvizjes. Bëni 3 sete me nga 12 përsëritje.

Split Squat në Bosu me Curl

article-workouts-6-moves-5 Bëhuni tërheqës dhe të fortë me 6 lëvizje

Filloni duke qëndruar me këmbën e majtë 2-3 këmbë (60 deri 90 centimetra) përpara së djathtës. Vendosni topin e këmbës së djathë në Bosu dhe mbani nga një dorak në secilën dorë. Përkulni gjunjët dhe uluni drejt tokës. Bëni 3 sete me nga 15 përsëritje për secilën këmbë.

Elevated Squats

article-workouts-6-moves-6 Bëhuni tërheqës dhe të fortë me 6 lëvizje

Vendosni dy dorakët në dysheme dhe qëndroni me thembra në pesha me gishtat në dysheme. Përkuluni në ijë për ulur prapanicën drejt tokës. Uluni për 3 deri 4 sekonda për tu përkulur dhe kini për qëllim të vendosni ijët paralel me dyshemenë. Pastaj mbështetuni në thembra për të qëndruar ashtu. Bëni 3 sete me nga 12 përsëritje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *