Bodibildingu ju ndihmon të arrini qëllimet

Gjeni më shumë se si qëllimet e mençura dhe bodibildingu ju ndihmojnë.

Qëllimet ju drejtojnë në jetë. Nëse nuk do të kishit punuar drejt asaj se si do ta dinit se ku po shkoni dhe kur po arrini?

Çfarë është qëllimi?

A e keni ndëgjuar ndonjëherë shprehjen “Qëllimi pa plan është si një ëndërr?” Ëndërrat janë mendime të dëshiruara, përderisa qëllimet janë më konkrete dhe diçka për të cilat këni pritje. Dhe mund të përcaktoheni për çdo gjë që ju dëshironi të arrini në jetë nga humbja e peshës deri tëk blerja e një shtëpie në pllazhë.

1

Hapat për të arritur qëllimin

Rrisni shanset për t’I përputhur qëllimet tuaja duke I bërë ato në mënyrë të mençur (SMART). Qëllimet SMART janë specifik, të matshme(Measureable), arritshme(Attainable), reale(Realistic) dhe në kohë(Timely).

S-Specifike

Kur diçka është më e veçantë, ju keni mundësinë t’a identifikoni dhe gjeni. Në vend të thëniës “Dua të humb pëshë”, specifikoni peshën që dëshironi ta humbni. Nëse hasni në probleme për të speciifkuar qëllimin tuaj, përgjigjuni në 5 “Ë” pyetjet – kush(who), what(çfarë), ku(where), kur(when), përsë(why).

 • Kush është I përfshirë në arritjen e qëllimit tuaj?
 • Çfarë dëshironi të përmbushni?
 • Ku do të arrini qëllimi?
 • Kur do të punoni për të arritur këtë qëllim?
 • Përse dëshironi të përmbushni këtë qëllim?

M – E Matshme

Përcaktoni kritere konkrete për matjen e përparimit të qëllimeve tuaja. Si do të dini se jeni në rrugën e duhur? Si do të dini kur këni përmbushur qëllimin? Pesha e trupit, përqindja e trashësisë, dhe shuma e të hollave që keni në llogarinë bankë janë gjëra që maten.

Nëse qëllimi juaj duket të jetë abstract, “të pasurit e një trupi më të mirë” për shembull, mendoni për mënyra të matjes së suksesit kur të arrini të keni një trup të mirë. Defino çfarë do të thotë për të pasur një dukje fizike të brendshmë (faktorët e rrezikut nga sëmundjet) si dhe jashtme (nëse ju bijnë rrobat pa problem, matjet e barkut, etj.).

2

A- E Arritshme

A është ky qëllim diçka e qëndrueshme që ju mund të e tejkaloni pa problem? Nëse jo, paramendoni mënyra për të bërë qëllimin tuaj realitet.

R- Reale

Kur ta shikoni se sa real është qëllimi juaj, merrni në konsideratë se çfarë jeni gati për të bërë që të arrini tek qëllimi juaj. Që një qëllim të jetë real, ju duhet të besoni që mund t’a përmbushni ate.

T – Koha dhe sa është e arritshme

Çdo qëllim duhet të ketë një kornizë kohor dhe ndonjëherë regjistrim të ndonjë rezultati poashtu. Pa një kornizë të mirëfilltë të kohës, nuk ka kuptim të nxitimit për të filluar me lëvizjë të ushtrimeve.

Për t’a bëë qëllimin tuaj të prekshëm, përcaktoni çfarë ndjeni kur ta arrini ate. Çfarë shqisa janë të përfshira? Çfarë dëgjoni? (Njerëzit duke brohoritur? Shokët në palestër duke ju japur komplimente në ndryshimet në trupin tuaj?) Çfarë nuhatni, natyrën e madhe përderisa vraponi maratonë? Çfarë shihni? Shijoni? Ndjeni?

Përdersa përcjellni këtë ushtrim dhe mendoni për të bërë secilin prëj qëllimeve tuaja më specifik, të matshëm, arritshëm, real dhe në kohë, shkruani çdo gjë fletorë.

Pasi të keni përfunduar, shikoni këto shënime më shpesh dhe përfytyroni dhe ushtroni verbalisht. Përfytyrimi është një mënyrë jashtëzakonisht e fuqishme dhe mund ta bëni kudo (përveç kur ngasni makinën). Dhe sikur përfytyrimi, ushtrimi verbal I qëllimeve tuaja përforcon sjelljet tuaja dhe ju ndihmon të zhvilloni një sistem mbështetës në ata që janë rreth jush.

3

Si mund të arrini qëllimet përmës Bodibildingut

 • Bodibilderi ushtron çdo ditë drejt qëllimit të tij: Bodibilderët janë serioz në ushtrime dhe rregullojnë orarin e tyrë në mënyrë që edhe fitnesi të zë vend në orarin e tyre ditor, përveç shkollës dhe vrapimit. Përdorni këtë diciplinë për të arritur qëllime tjera në jetën tuaj. Cakto një plan dhe fillo sipas atij plani për të arritur tek qëllimet.
 • Bodibilderët përmirësojnë psiqikën e tyrë çdo ditë: Truri juaj ka fuqi të madhe mbi aspektet ditore të jetës suaj – nga mënyra se si reagoni ndaj dikujt që ju pengon ne trafik, deri tëk përcaktimi juaj për të ndryshuar jetën tuaj. Mbani trurin të përqëndruar në qëllimet tuaja ashtu që nuk do të zhgënjeheni me ndryshimet e e parëndësishme në jetën tuaj.
 • Bodibilderët janë të vendosur: Edhe kur ju bëni çdo gjë në mënyrë të duhur, jeta mund të ju sjellë të papritura. Si bodibilder, ju dini se si të ja delni më këto ndryshime të vogla dhe vazhdoni në rrugën e duhur. Ju nuk do të dorëzoheni, dhe shtriheni për toke, por në vënd të kësaj, kuptoni një mënyrë të tërthortë përderisa të ju bie në rrugën e duhur.

4

Këshilla shtesë për të ju ndihmuar të arrini qëllimet:

 • Lexo, shiko dhe dëgjo “The Secret”
 • Shkruaj planin tënd të veprimit
 • Lexo për përcaktimin dhe arritjen e qëllimeve
 • Qëndro me njerëz që janë të suksesshëm, dhe me ata që dëshironi të rivalizoheni
 • Qëndro me njerëz që ju ndihmojnë të përmbushni qëllimet. Nuk duhet t’I bëni vet të gjithat. Mendoni në ndonjë atletë – ata kanë një shoqëri të tërë njerëzish që I kanë ndihmuar për të arritur suksesin.

Përfundimi

Një qëllim nuk është asgjë më shumë se një ëndërr e paqartë nëse nuk shënohet në fletore. Duke e shënuar, ju po planifikoni hollësitë e planit tuaj të veprimit. Keni ndëgjuar atë thënien e njohur që asgjë e mirë nuk vie lehtë? Pra, disa gjëra në jetë vijnë pa ndonjë qëllim të specifikuar dhe plan të veprimit për të arritur atë qëllim. Ju mund të bëni çdo gjë që ju bie në mend që besoni që mund të ndërtoni rrugën për të arritur atje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *