Dwayne ‘The Rock’ Johnson – Ushtrimet e gjoksit për filmin ‘Hercules’

Këto jane ushtrimet e gjoksit  të cilat Dwayne Johnson i ka përdorur për filmin Hercules (mund të klikoni ne ushtrimet për ti parë si performohen)

Incline Barbell Bench Press
4 seta me nga 12, 10, 8, 6 përseritje

Flat Bench Dumbbell Press
4 seta me nga 12 përseritje

dwayne johnson hercules chest

Incline Bench Dumbbell Press
4 sets x 12 reps

Cable Flyes supersets  si dhe  dips (paralele)
3 sta me nga  15 përseritje ndërsa dips(paralelet) deri në dështimin e trupit

dwayne johnson

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *