Krahë të mëdhenj: Muskujt biceps

Izoloni krahët tuaj për rritje të shpejtë të muskujve.

Keni bërë mjaft ushtrime me pesha deri në lodhje por krahët tuaj janë të madhësisë së njëjtë. Është koha për ndryshim. Peshat më shufër të dredhuar I stimulojnë muskujt tuaj biceps  mjaftueshëm sa kanë nevojë për tu rritur. Në vend, krahët anësor ngarkohen sepse janë kyçe gjatë lëvizjes se shufrës metalike të dredhuar me pesha. Përdoreni këtë rutinë si ushtrim për muskujt e bicepsit, dhe do ta vëreni ndryshimin brenda disa jave.

Si ushtrohet?

Çdo ushtrim lejon që muskuli biceps të jetë I pari që do të lëviz – që do të thotë se nuk lejon muskujt e fortë të ju lënë në gjysmë të ushtrimit. Kur muskujt biceps izolohen më mirë, ata ushtrohen më mirë dhe pranojnë në ngarkesë më të madhe, që ju sjellë rritje më të madhe të muskujve biceps për një kohë të shkurtër.

Ushtrimi

  1. Kapja në shufrën metalike të vendosur në mes dy shtyllave të drurit ose metalit

biceps1

Seritë: 3

Përsëritje: Sa më shumë që mundeni

Pushimi: 90 sekonda

Kapuni në një shufër metali apo druri që është e vendosur në mes të dy shufrave vertikale të metalit apo drurit, dhe filloni te tërheqeni lartë-poshtë. Tërhequni sa më lartë ashtu që mjekrra juaj të arrij nivelin e shufrës. Lëshoni teposhte për 4 sekonda.

2.Kapja e shufrës metalike me pesha anash

biceps2

Seritë: 3

Përsëritje: 8-12 herë

Pushimi: 60 sekonda

Kapni shufrën metalike me pesha anash(peshat I vendosni sipas dëshirës) dhe ngrijeni nga beli deri në afërsi të gjoksit. Kur ta lëshoni teposhte, sigurohuni që e lëshoni ngadalë dhe do ta vëreni se si ngarkohen muskujt e duarve, dhe muskujt biceps poashtu. Kujdes të keni me bërrylat, sepse janë kyç në ngritjen e shufrës lartë, përderisa ata thehen deri sa formojnë këndin 90 shkallë.

  1. Vendosja e dorës në një mbështetëse

biceps3

Seritë: 3

Përsëritje: 8-12 herë

Pushimi: 60 sekonda

Kapni një peshë të dorës(Pesha të jetë e rëndë sipas dëshirës) dhe mbajeni mirë më njërën dorë. Vendoseni dorën me peshë të kapur në një mbështetës, ku mund të theni bërrylin deri në 90 shkallë. Kur ta keni vendosur mirë dorën me peshë, ngrijeni dorën kah vetja, duke thyer bërrylin në 90 shkallë. Në rastin tjetër, kur ta lëshoni dorën teposhte, sigurohuni që e lëshoni ngadalë, ashtu që pesha të ngarkoje tërë muskulin e bicepsit. Përsëriteni të njëjtin ushtrim me dorën tjetër.

  1. Kapni dy pesha dhe qëndroni në këmbë

biceps4

Seritë: 3

Përsëritje: 8-10 herë

Pushimi: 60 sekonda

Mbani peshat e dorës njëjtë më duar të thyera më shumë se 90 shkallë, dhe lëshojni ngadalë teposhte ashtu që ato të shtrihen, dhe duart të formojnë këndin 180 shkallë. Lëshojini ngadalë, ashtu që të ngarkojnë muskujt e bicepsit në mënyrën më të mirë. Nëse nuk mund ta bëni këtë ushtrim me dy duar, provoni lëvizjet e njejta me vetëm një dorë pastaj tjetrën.

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *