Të pasme të ngritura me vetëm 5 ushtrime

Nëse dëshironi që edhe ju ta arrini efektin e të pasurit të pasme te ngritura dhe seksi, duhet të mundoheni paksa duke i ushtruar ato. Për këtë ju sjellim disa ushtrime të lehta e të thjeshta që mund t’i bëni në shtëpi, të cilat i forcojnë muskujt tuaj.

Ushtrimi 1 :

 • Shtrijuni në shpinë, zgjatini duart barazi me trupin, ndërsa këmbët thyejini në gjunë dhe hapini me gjerësinë e supeve.
 • Duke u rënduar në thembra, ngriteni prapanicën në maksimum, mbajeni disa sekonada dhe lëshojeni prapë.
 • Gjatë ushtrimeve shpinën mos e lëvizni, vetëm pjesën e prapanicës.
 • Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 2 :

 • Shtrijuni në shpinë, zgjatini duart barazi me trupin, ndërsa këmbët bashkojini dhe shtyni me thembra duke ngritur trupin.
 • Duke u rënduar në thembra, ngriteni prapanicën në maksimum, mbajeni disa sekonada dhe lëshojeni prapë.
 • Gjatë ushtrimeve shpinën mos e lëvizni, vetëm pjesën e prapanicës.
 • Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 3:

 • Përkuluni dhe qëndroni me pëllëmbët e dorës dhe me gjunjtë në tokë.
 • Në mënyrë energjike ngriteni këmbën duke e shtrirë sa më shumë që të mundeni prapa. Mbajeni disa sekonda dhe kthejeni përsëri në pozicionin e mëparshëm.
 • Gjatë ushtrimeve shpinën mos e lëvizni, tendosini vetëm muskujt e prapanicës.
 • Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Ushtrimi 4:

 • Përkuluni dhe qëndroni me pëllëmbët e dorës dhe me gjunjtë në tokë.
 • Njërën këmbë tërhiqeni anash. Në mënyrë energjike mundohuni të mbërrini pikën më të lartë, dhe pastaj prap kthehuni në pozicionin fillestar.
 • Gjatë ushtrimeve shpinën mos e lëvizni, tendosini vetëm muskujt e prapanicës.
 • Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

 Ushtrimi 5:

 • Rrini drejt duke u ngritur në gishtat e këmbës Nëse nuk e keni baraspeshën e mirë, atëherë mbajuni në ndonjë  karrige.
 • Në mënyrë energjike ngriteni këmbën duke e shtrirë sa më shumë që të mundeni prapa. Mbajeni disa sekonda dhe kthejeni përsëri në pozicionin e mëparshëm.
 • Gjatë ushtrimeve shpinën mos e lëvizni, tendosini vetëm muskujt e prapanicës.
 • Këtë ushtrim përsëriteni në 3 seri me nga 10, 15, 20 herë duke e rritur ngadalë, në fillim më pak e pastaj më shumë.

Më poshtë keni edhe demonstrimin e ushtrimeve me video:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *