Teoritë për rritjen e muskujve!

Përkundër hulumtimeve dhe teknologjisë së avancuar ne ende kemi mungesë të informacioneve se si funksionon truri apo si ndodh zhvillimi i muskujve.

Ndoshta, kjo që sapo lexuat nuk ju duket e drejtë, por është e vërtet. Përpos, ushtrimeve me pesha, ne ende nuk kemi identifikuar faktorët e tjerë që qojnë në rritjen e muskujve.
Ekzistojnë disa teori të cilat tentojnë të shpjegojnë se cfarë përfshihet në procesin e rritjes së muskujve.

Teori e lëndimit të muskujve

Kjo teori tregon kur muskujt janë të dëmtuar përshkak të ushtrimeve. Lëndimi shndërrohet në një ujëvarë të sinjaleve që rezultojnë në rritje të muskulit. Edhe pse kjo dëshmohet të jetë teoria më e përhapur, nuk del të jetë e vetmja e këtij lloji.

Teoria e akulumit të substrakteve

Gjetja e kësaj teorie qëndron për disa substanca që akumulohen gjatë ushtrimeve e të cilat shkaktojnë aktivizimin e mekanizmit të rritjes së muskujve përmes disa stimujve direkt apo indirekt të lirimit të hormonit anabolik.

Shpjegimi dhe kuptimi i këtyre teorive

Të gjithë e dimë se muskujt mund të dëmtohen në mënyra të ndryshme po ashtu. Lëndimi i muskujve mund të shfaqet nga tramua dhe si rezultat i ndonjë lëndimi si tërheja e muskujve, qarje apo ndarja. Nëse nuk shërohet sic duhet, këto lëndime mund të shkaktojnë pasoja afatgjate.
Sidoqoftë, ka edhe trauma të mira, të cilat shkaktojnë qarje të lehtë në fibrat e muskujve për shkak të ushtrimeve. Mendohej se dhimbshmëria ishte si pasjë e acidit laktik në muskuj, por tani nuk qëndron kjo.

Acidi laktik shkakton procesin e tkurrjes së muskujve për të mbrajtoru muskulin nga lëndimi. Mëlçia dhe ritmi i ngadaltë i zemrës veprojnë si procesorë të metabolizmit të acidit laktik kështu që ajo mund të hiqet shpejt nga sistemi ynë . Rezultuar dhimshmërin që ne ndjejmë është në fakt një rezultat i dëmtimit të muskujve që ndodh gjatë ushtrimit.

Të gjetura tjera

Studimi i muskujve para dhe pas ushtrimeve ka treguar se miofirbat e muskujve para ushtrimeve kanë një renditje normale, por pas ushtrimeve ato plotësisht ndërrojnë renditjen.
Kjo përçarje është referuar si “plagosje ” ose ” qarje e vogël” . Këto qarje duket të ndikojnë vetëm pak në fibrat e muskujve, sepse duhet forcë e madhe për të shkaktuar këto qarje, psh peshat e rënda mund të arrijnë këtë.

Procesi i dëmtimit të muskulit

Janë disa komponentë që kërkohen që një muskul të tkurret. Në termet bazike muskuli kërkon ATP, kalcium dhe ujë. Dëmtimet e muskulit shfaqen në dy faza. Faza e parë fillon menjëhërë pas ushtrimeve.

Faqa e parë

Në këtë fazë, tensioni që përshkon muskulin gjatë tkurrjes shkakton kanale të hapura në fibrat e muskujve, të cilat mundësojnë kalimin e kalcimuti në brendësi të qelizva të muskujve. Si rezultat i këtij fluksi, ka një aktivizim të strukturave të njohura si lizosome . Kalciumi po ashtu aktivizon Phospholipase A2, që krijojnë vrima në mëmbranë të muskulit. Puna e tyre rezulton në rritjen e numrit të radikaleve të lira.

Faza e dytë

Kjo faqë fillon pas 4 orë që keni përfunduar ushtrimet. Kjo fazë është sulm mbi zonat e dëmtuara për të pastruar atë nga mbeturinat apo mbetjet. Lirimin e kimikateve inflamatore shkakton ënjtje në zonën e dëmtuar që rezulton në më shumë dhimbje. Ju gjithashtu vëreni një rritje të dhimbjes në ditën e dytëe, e cila ndodh si rezultat i punës efikase dhe rritjen e dobishëm në këtë fazë.
Rezultati i këtij shkatërrimi të membranës qelizore hap vrima mikroskopike duke lejuar disa substanca të tjera si faktorë të rritjes që rrjedhin në qelizë. Është theorized që përmes lëshimit të këtyre substancave që faktorët e rritjes kanë të ndikojë në sintezën e proteinave në qelizat përreth. Ky proces mund të rezultojë në përhapjen e qelizave Satellite.

Përhapjen e qelizës Satellite

Qelizat satelitore të përbëhen nga një bërthamë dhe ajo është brenda bërthamës së qelizës, ku sinteza e proteinave ndodh. Faktorët e rritjes mund të shkaktojnë qelizat satelitore të kombinohen me qelizat e dëmtuara dhe të ndihmojë qelizat e dëmtuara të sintetizojnë proteinat në mënyrë efikase. Qelizat satelitore mund të bashkohen me njëra-tjetrën dhe për të krijuar qeliza të reja të muskujve në një proces të njohur si hyperplasia . Studimet kanë provuar se kjo është e vërtetë .
Kjo rezulton në qelizat satelitore kombinuar me qelizat e tjera për të krijuar qeliza të reja të muskujve. Ato gjithashtu mund të shkrihen me fibra ekzistuese të muskujve për të nxitur procesin e riparimit nëpërmjet rritjes së sintezës së proteinave.

Efektet HMB

Studimet e fundit kanë treguar se nëpërmjet plotësimit të HMB , një suplement që redukton dëmtimet në muskuj, rrit muskujt në një farë mase. Duket se ka shumë procese të ndryshme dhe ndërlidhura kimike dhe metabolike që punojnë rritjen e muskujve. Informatat e fituara përmes hulumtimeve shkencore dhe shfrytëzimin e stimuluese dhe trajnimit të teknikave të ndryshme do të rritin më tej njohuritë tona.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *