Ushtrime për formësimin e pjesës së epërme të trupit

1. Ushtrimi ‘ura’ për të pasmet

Nuk mund të ushtroni pjesën e poshtme të trupit tuaj, pa u fokusuar në pjesën më të rëndësishme të saj, të pasmet! Ushtrimi më i mirë për të pasmet është ushtrimi i njohur si ‘ura’. Për ta bërë këtë ushtrim, duhet të shtriheni me shpinë në tokë dhe gjunjët të jenë të thyer. Më pas duke përdorur duart, çoni trupin derisa të formohet një vijë e drejtë, duke filluar nga të pasmet deri tek qafa. Bëni pesë sete me nga tetë herë, duke pushuar nga 30 sekonda në mes të secilit set të ushtrimeve.

2. Përkuljet për të pasme dhe këmbë të zhvilluara

A dëshironi të keni këmbë të zhvilluara sikur të valltareve? Nëse po, atëherë hapni këmbët më gjerë sesa krahët tuaj dhe përkuluni derisa të formoni këndin prej 90 shkallëve dhe më pas kthehuni në pozitë fillestare, duke e përqendruar peshën në këmbët tuaja. Bëni pesë sete të këtyre ushtrimeve me nga tetë përkulje, duke pushuar nga 30 sekonda në mes të seteve.

3. Kërcimet vertikale për kofshë

Ky ushtrim është i përkryer për perfeksionimin e kofshëve tuaja. Filloni këtë ushtrim, duke e lënë trupin të lirë, duke bërë një gjysmë përkuljeje dhe më pas duke kërcyer sa më lart që keni mundësi. Përsëriteni këtë ushtrim dhjetë herë pa pushim në mes të përsëritjeve.

4. Ushtrimi i këmbëve

Teksa jeni duke qëndruar në pozitë fillestare, vendoseni njërën këmbë përpara dhe duke peshuar në këmbën e vendosur përpara, uluni ngadalë dhe më pas kthehuni përsëri në pozitën fillestare. Përsëriteni këtë ushtrim duke bërë tri sete të njëjta me nga pesë përsëritje në secilën këmbë.

5. Ushtrimet për ijë

Përqendrimi në ijë ndihmon në formësimin e pjesës së poshtme të trupit tuaj. Filloni duke u shtrirë në shpinë dhe më pas duke i shtrirë këmbët drejt, hapni duart sa më gjerë që keni mundësi dhe çoni njërën këmbë dhe rrotullojeni sa më gjerë që është e mundshme. Përsëriteni këtë veprim për katër sete me nga tetë ushtrime, duke i ndërruar këmbët gjatë secilës përsëritje.

6. Ushtrimet për pjesën e brendshme të këmbëve

Për të ushtruar pjesën e brendshme të kofshës, afrohuni afër ndonjë muri apo ndonjë objekti tjetër statik, ku mund të mbështeteni. Pastaj, pasi ta keni fokusuar peshën e trupit në njërën këmbë, çoni këmbën tjetër derisa të krijoni një kënd prej 90 shkallë me këmbën, në të cilën peshoni. Përsëriteni këtë veprim për 15 herë para se ta ndërroni këmbën.

7. Ushtrimet për pjesën e poshtme të këmbëve

Muskujt e poshtëm të këmbëve, të cilët gjenden nën gju ndihmojnë në balancimin fizik të trupit. Për të ushtruar këta muskuj, filloni nga pozita fillestare dhe më pas çohuni në majë të gishtërinjve. Përsëriteni këtë ushtrim, duke bërë katër sete me nga tetë ushtrime.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *