Ushtrime për gjoks të bukur dhe të fortë

Pjesa e sipërme e gjoksit

 • Incline Barbell Bench Press: 3 Seri, 4 -6 përsëritje
 • Incline Dumbbell Bench Press: 3 Seri, 8 përsëritje
 • Incline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 Përsëritje
 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

 

Pjesa e mesme e gjoksit

 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Flat Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje
 • Flat Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

 

Pjesa e poshtme e gjoksit

 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Decline Dumbbell Bench Press: 3 seri, 8 përsëritje
 • Decline Dumbbell Files: 3 seri, 8-12 përsëritje
 • Pompsa: 3 seri, 12 përsëritje

 

Ushtrimet me pesha Barbell për forcë

 • Flat Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Incline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Decline Barbell Bench Press: 3 seri, 4-6 përsëritje
 • Ushtrimet në paralele: 3 seri, 8-12 përsëritje

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *