Ushtrimet më të mira për pllazhë

Në vend se të shtriheni në pllazhë, dhe rrini koti, provoni një nga ushtrimet më poshtë që të dobësoheni më shpejt. Bëni këto ushtrime pastaj mund të flladiteni nën valet e oqeanit

Ushtrimet intenzive në pllazhë

Përse? Këto ushtrime janë të preferuara e mia për të ushtruar, sepse keni mundësinë të ushtroni disa lloje të ushtrimeve, dhe mund t’I performoni kudo.

Si? Ju kam dhënë një model të ushtrimeve, por nëse dini edhe ushtrime të ngjajshme, atëherë përdorini edhe ato ushtrime që I dini ju që janë të ngjajshme me këto ushtrimet poshtë.

  • 10 ecje duke u zgjatur (shiqoni fotografinë) + 10 gjysmë-ulje
  • 10 ecje duke u zgjatur + 10 pompsa
  • 10 squats të thellë + 10 gjysmë-ulje
  • 10 squats të thellë + 10 pompsa

Përfundoni ushtrimin njëherë.Pushoni për një 1 minut, pastaj përsëriteni pra..

Seritë dhe përsëritjet: 3-5 herë.

beach-circuit-01

Kërcimet dhe lëshimet

Përsë? Lëvizjet më të mira ngarkojnë tërë trupin tuaj. Ju fitonii forcë dhe e vëni në punë zemrën tuaj.

Si? Vizatoni dy vija në dysheme, largë njëra tjetrës 30 m.Filloni prej njërës vijë, duke pasur tjetrën vijë përballë. Kërceni duke u përpjekur të arrini në vijën tjetër më dy këmbë. Kur të kërceni, lëshoni deri sa të prekni rërën. Përsëriteni këtë ushtrim duke i pasur vijat largë njëra tjetrës 30 m.Sa më largë që kërceni, aq më pak kërcime dhe lëshime do të bëni. Kur të kërceni tëk vija tjetër, kthehuni përsëri në pozitën fillestare dhe bëjeni përsëri këtë ushtrim.

Seritë dhe përsëritjet: 3-5.

Shkathtësia

Përsë? Nëse vraponi në një vijë të drejtë, ju çdoherë ngarkoni muskujt e njejtë. Ndrrimi i drejtimit ngarkon muskuj tjerë, si për shembull kofshat e brendshme dhe të jashtme të këmbëve.

Si? Bëni 6-10 shenjëzime në pllazhë, të gjitha në një drejtim, me fillim dhë përfundim. Pasi të filloni, shenjat duhet të ju drejtojnë të vraponi së pari në të majt, pastaj prapa në të djathë, dhe kështu me rradh deri sa të arrini në shenjëzimin e fundit.

Seritë dhe përsëritjet: 3 seri me nga 6-10 përsëritje me 2 minuta pushim ndërmjet serive.

beach-circuit-02

Boksi dhe vrapimet e shpejta (Sprint)

Përse? Ushtrimet në rërë ngarkojnë muskujt e poshtëm të trupit. Boksi i shton një dimension tjetër të ngarkuarit e muskujve.

Si? Më një mike, shenjëzoni një vijë qendrore, pastaj edhe dy vija 10 metra në secilin drejtim të kundërt. Performoni 50 goditje me grushte, pastaj mbani duart, dhe mikja juaj do të godas 50 goditje me rradhë.

Seritë dhe përsëritjet: 3-5 seri në secilin rol.

beach-circuit-03

Vrapimi i shpejtë(Sprint) në pllazhë

Përse? Vrapimi i shpejtë në ndonjë sipërfaqe që mund të jetë e nxehtë si rëra është i vështirë. Vrapimi në rërë edhe pse i vështirë është shumë i dobishëm.

Si? Shenjëzoni dy vija në një hapsirë të caktuar të rërës në pllazhë. Vraponi nga njëra vijë tek tjetra. Dhe me pas shtrijuni në rërë, qëndroni si në fotografi, dhe më pas ngrituni prap dhe vraponi anasjelltas nga vija në vijë.

Seritë dhe përsëritjet: 3 seri me nga 6-10 përsëritje.

beach-circuit-05

Këshilla për ushtrime në rërë

  • Ushtroni dath në rërë për ti ngarkuar më mirë nyjet e këmbëve. Nëse keni problem me nyje, atëhere mbathni patike të lehta.
  • Merrni me vete dhe kremat për mbrojtje nga dielli.
  • Mos harroni të pini ujë përderisa ushtroni.
  • Do të lodheni nga këto ushtrime kështu që mos vraponi menjeherë të notoni në det, mund të pësoni sulm në zemër, apo ndonjë ngërç.
  • Kontrolloni mirë terrenin e rërës para se të ushtroni.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *